Dr. Kinga SZOKACS

Dr. Kinga Szokacs este alumnus a Universității Pécs, licențiată în Istorie și Cultură literară italiană, secția Limba Italiană. Este doctor în Literatură Italiană și Istorie culturală al ELTE BTK Doctoral School of Literature. Susține activitățile Casei de Traduceri Maghiare, este membră în consiliului de administrație al Fundației Három Holló / Drei Raben (Trei Bufnițe) și participă la activități de organizare științifică în cadrul programului de doctorat ELTE în Studii Italiane (de exemplu, Conferința Cultura și construcția culturală ELTE-Institutul Cultural Italian, 2013, conferința AIPI-Associazione Internazionale Professori di Italiano, 2016).

Recenziile, criticile, studiile, traducerile de poezii, proza și studiile sale apar în periodice ca Jelenkor, Ex-Symposium, versumonline, Élet- és Irodalom, Helikon Literary Review, Tempevölgy, Criticai Lapok, Színház etc.

A tradus, printre altele, de lucrări P.P. Pasolini, Valerio Aiolli, Francesca Tuscano, Fabio Pusterla, Mauro Covacich. Este redactor al Dicționarelor Italiano-Magiar și Maghiar-Italian publicate de editura Akadémia, a contribuit la Helikon Literary Review 4/2015, Cultura și viața de apoi a anilor de plumb ca redactor și a editat monografia orașului Trieste de Ilona Fried, intitulată: Egy város keresi sángét, Trieste, 1954.

Dr. Kinga Szokács, a Pécsi Tudományegyetemen szerezett diplomát olasz nyelv és irodalom, illetve történelem szakon. Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, az Italianisztikai Irodalom- és Művelődéstörténet  program keretében doktorált. Segíti a Magyar Fordítóház evékenységét, a Három Holló Alapítványnak kuratóriumi tagja, résztvesz az ELTE italianisztikai doktori programjának keretei között zajlótudományszervezési tevékenységben. (pl. Cultura e costruzione del culturale  ELTE-Olasz Kultúrintézet konferenciája, 2013, AIPI-Associazione Internazionale Professori di Italiano-konferencia, 2016).

Művei
Folyóiratokban (pl. Jelenkor, Ex-Symposium, versumonline, Élet- és Irodalom, Helikon Irodalomtudományi Szemle, Tempevölgy, Criticai Lapok, Színház stb.) jelennek meg recenziói, kritikái, tanulmányai, vers-, próza- és tanulmányfordításai. Fordította többek között P.P. Pasolini, Valerio Aiolli, Francesca Tuscano, Fabio Pusterla, Mauro Covacich műveit. Szerkesztője az Akadémia kiadónál megjelent Olasz-agyar és Magyar-Olasz szótáraknak, közreműködött a Helikon Irodalomtudományi Szemle 2015/4-es, „Az ólomévek kultúrája és utóélete” c. számának szerkesztési és lektorálási munkáiban, szerkesztette Fried Ilona: Egy város keresi önmagát, Trieszt, 1954. című városmonográfiájának.